English language

Poufność i ochrona danych

Polityka prywatności serwisu internetowego kursy-ziemowit.org

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej kursy-ziemowit.org i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z tej witryny internetowej. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami.

Gromadzenie danych osobowych

Korzystanie z większości zasobów witryny internetowej internetowej kursy-ziemowit.org nie wiąże się z koniecznością rejestracji ale zgłoszenie na kurs wymaga podania danych osobowych. Przekazywane nam dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) są niezbędne dla zawarcia umowy i działania systemu, wykorzystywane są do umożliwenia kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz prawidłowego przypisania do grup kursantów na podstawie których dopasowywane są treści udostepniane w systemie. Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, adres IP komputera, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk witryny internetowej oraz w celu optymalizacji działania naszej witryny.

Wykorzystanie danych osobowych

Serwis internetowy kursy-ziemowit wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak dopsaowanie treści dla grup użytkowników, zawarcie umowy o udział w kursie żeglarkim, wysyłka wiadomości lub powiadomień informacyjnych, itp.).Dane kursantów (email, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania) są dostępne tylko dla użytkowników administracyjnych sytemu. Za treśći publikowane w systemie odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej. Zgromadzone dane mogą zostać przekazane w szczególnych przypadkach wyłącznie: następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym firmy, lub też niezależnym zleceniobiorcom zatrudnionym w celu wykonania na nasze zlecenie lub w naszym imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami.

Środki bezpieczeństwa

Witryna internetowa kursy-ziemowit stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne (takie jak bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie oraz – tam gdzie jest to wymagane – technologie szyfrujące). Komunikacja serwera z przeglądarką klienta możliwa jest wyłącznie przy wykorzytsaniu transmisji szyfrowanej w celu zapewnienia poufności przekazywanych informacji. Hasła do kont uzytkowników przechowywane są w formie zaszyfrowanej i nie jest możliwe ich odczytanie, odzyskanie czy podejrzenie przez innych użytkowników i administratorów seriwsu oraz osoby trzecie. Przy korzystaniu z serwisu zalecane jest korzytsanie z najnowszych wersji oprogramowania z zainstalowanymi dostępnymi aktualizacjami producentów. (Przeglądarka internetowa, system operacyjny, antywirus, zapora).

Wykluczenia

Zastrzegamy jednak, że mimo podjętych przez nas środków mających na celu stworzenie i utrzymanie bezpiecznej oraz niezawodnej w użytkowaniu witryny, niemożliwe jest pełne zagwarantowanie poufności przekazywanych nam danych i materiałów. Jako użytkownicy Internetu muszą Państwo liczyć się z ryzykiem negatywnych skutków ewentualnych działań o charakterze przestępczym podejmowanych przez innych użytkowników. Zabezpieczenie przed tego typu incydentami leży po stronie producentów oprogramowania, a w tym: przeglądarki internetowe, systemu aktywnego skanowania antywirusowego, systemy operacyjne i inne tworzącą strukturę gromadzenia i udostępniania danych w internecie.

Rejestracja użytkownika w systemie lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na kurs oznacza potwierdzenie przez niego zapoznania się z powyższą polityką prywatności i akceptację jej postanowień.